Tuki ja Työnohjaus

Tuki ja Työnohjaus on TUKEA apua tarvitseville perheille ja TYÖNOHJAUSTA työssä jaksamisen, työssä kehittymisen ja työn kehittämisen tueksi eri toimialoille.

Minä

Olen 50+ ikäinen, aikuinen mies, aviopuoliso ja ukki. Tavoitteeni on tehdä mielekästä ja tärkeätä työtä, josta minulla on vankka työkokemus ja osaaminen.

Työurani lasten ja lapsiperheitten parissa on alkanut 1980 luvun alkuvuosina, nuorisonohjaajana. 1987 ajauduin töihin koulukotiin, josta alkoi urani lastensuojelussa. Olen työskennellyt psyk.sairaalassa, koulukodissa, lastenkodissa ja lastensuojelun avopalveluissa. Noin 10 vuotta, lastensuojelun yli 20 vuotisesta urastani olen toiminut esimiestehtävissä.

Toinen, vaikkakin lyhyempi urani on ollut myynnin ja markkinoinnin parissa. Kahdeksi vuodeksi suunnittelemani tauko lastensuojelutyöstä venyi kuudeksi vuodeksi, tehtävänä tekninen myynti ja pienen myyntitiimin vetäjän tehtävät.

Työnohjaus

Pääsin osallistumaan työnohjaukseen ensimmäisen kerran vuonna 1987.  Kokemuksia kertyi vuosien kuluessa ja vuonna 2009 avautui mahdollisuus lähteä Turun Yliopiston järjestämään työnohjaaja ja prosessikonsultti-koulutukseen. Ensimmäiset työni työnohjaajana aloitin vuonna 2010. Olen tehnyt yksilö- ja ryhmätyönohjausta työntekijöille ja lähiesimiehille.  Ammattialoista ovat olleet edustettuina mm. lastensuojelu, vammaispalvelu, liikuntatoimi, yhdistystoiminta, varhaiskasvatus ja sijaisvanhemmat.

Teen työnohjausta ratkaisukeskeisellä ajatuksella ja dialogisella työotteella. Työnohjaus on parhaimmillaan silloin kun uskalletaan lähteä rehelliseen dialogiin, jossa koulutetun ohjaajan tukemana löydetään uusia ajatuksia ja työskentelymalleja. Työnohjauksessa haluan haastaa ohjattavat yhdessä kanssani tarkastelemaan omaa työtään, siihen liittyviä ilmiöitä ja kuormittavia tekijöitä. Mielestäni hyvällä työnohjaajalla on enemmän hyviä kysymyksiä kuin valmiita ratkaisuja ja vastauksia.

Työyhteisön kehittäminen

Aloitetaanko uutta vai kehitetäänkö vanhaa?  Ei sen väliä – tehdään se hallitusti.

Hyvä osaaminen ja perustehtävän hallinta pitää löytyä työyhteisön sisältä mutta joskus sen parhaan osaamisen hyödyntäminen vaatii johdon ja henkilökunnan tueksi ulkopuolisen tuen ja näkökulman. Kehittämistyö vaatii pysähtymistä, mitä ollaan tekemässä, mihin mennään, mitä halutaan, millä osaamisella ja millä arvoilla.

Olen oman työelämäni ja urani aikana saanut olla useita kertoja aloittamassa uutta. Minäkin, niin kuin useimmat meistä, olen nähnyt monta muutosprosessia ja erilaista hanketta, hyviä ja huonoja. Prosessikonsulttina haluan olla luomassa järjestelmällisyyttä ja turvallisuutta mutta myös auttamassa todelliseen muutokseen. Ulkopuolisena asiantuntijana haluan olla tekemässä hyviä kysymyksiä ja etsimässä yhdessä asiakkaan kanssa oikeita vastauksia. Otetaan yhdessä voimavarat ja osaaminen käyttöön ja luodaan työyhteisö, jossa on hyvä tehdä töitä, olipa sitten pomo tai duunari. Menestyksen takana on hyvä työyhteisö, jolla yhteinen nuotitus arjen toimintaan ja tavoitteisiin.

Lastensuojelun avohuollon palvelut

Haluan tarjota ammattitaitoni kuntien lastensuojelun käyttöön, toimimalla lasten, nuorten ja perheitten tukena, lisäresurssina lastensuojelun avopalveluissa. Tarjoamani palvelut ovat ammatillinen tukihenkilötoiminta, jälkihuolto, tuetut ja valvotut lasten ja vanhempien tapaamiset sekä perhetyö ja perhekuntoutus. Perhetyö työparina kunnan työntekijälle ja perhekuntoutus moniammatillisen tiimin jäsenenä. 

Aloitin ensimmäisen kotiin tehtävän perhekuntoutuksen 1992. Työmuotona perhekuntoutus vakuutti minut välittömästi. Työ oli intensiivistä ja työskentelyllä tavoitettiin niin lapset kuin aikuisetkin. Asiakkaan palautteesta jäi mieleen se, miten aikuiset kertoivat tulleensa kuulluksi ja arvostetuiksi. Lasten kokemuksista jäi mieleen heidän kokemuksensa siitä miten ”meidän isi on paras”.  Työntekijänä vakuutuin siitä, että perheessä on valtava voima, jonka avulla voidaan saavuttaa todellisia muutoksia.

Yli kahdenkymmenen vuoden aikana olen saanut työskennellä paljon perheitten kanssa mutta myös lasten ja nuorten kanssa. Kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemus on aina yhtä tärkeä, riippumatta siitä, tehdäänkö työtä lapsen vai nuoren vai koko perheen kanssa. Työskentelen ratkaisukeskeisellä työotteella ja terapeuttisella lähestymistavalla. Tässäkin työssä avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus on avain muutokseen. Hyvää lastensuojelua tehdään vankalla ammattitaidolla, suurella sydämellä, toista ihmistä kunnioittaen.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Miksi valita minut?